0) { while($row = mysql_fetch_array($qry)) { $isi_berita = $row[isi_berita]; $isi_berita = str_replace("[DOMAIN]", $data[nama_website], $isi_berita); $isi_berita = str_replace("[IDSP]", $idem, $isi_berita); $isi_berita = str_replace("[IDWEB]", $idweb, $isi_berita); $isi_berita = str_replace("[NAMASP]", $nama, $isi_berita); $isi_berita = str_replace("[KOTASP]", $kotax, $isi_berita); $isi_berita = str_replace("[BBMSP]", $bbm, $isi_berita); $isi_berita = str_replace("[HPSP]", $hp, $isi_berita); $isi_berita = str_replace("[NAMA_ADMIN]", $data[nama], $isi_berita); $isi_berita = str_replace("[MAIL_ADMIN]", $data[mail], $isi_berita); $isi_berita = str_replace("[BBM_ADMIN]", $data[bbm], $isi_berita); $isi_berita = str_replace("[HP_ADMIN]", $data[hp], $isi_berita); echo "

$row[judul]

"; echo "
"; echo "
$isi_berita
"; } } ?>

 

Untuk Maklumat Lanjut Sila Hubungi:

 

Nama : Abd Rahman Mohd Nor
HP : 01129285385
WA : 01129285385
MARKETING ID: MY

Atau Daftar Sekarang !